Category Archives: Silniki krokowe

Silnik krokowy

Szczególnym rodzajem silnika elektrycznego jest silnik krokowy. Obrót wirnika w silniku krokowym jest wymuszany poprzez cykliczny przepływ prądu w uzwojeniach stojana. Najczęściej wykorzystuje się silniki krokowe bipolarne posiadające 2 uzwojenia ale równie często można spotkać silniki krokowe posiadające 3, 4, 8  lub więcej uzwojeń stojana.

Moment obrotowy i prędkość silnika krokowego

Moment obrotowy i prędkość silnika krokowego

Moment obrotowy silnika krokowego bardzo silnie zależy od jego prędkości obrotowej. Silnik posiada największy moment wówczas gdy dwa bieguny w rotorze i stojanie są naprzeciwko siebie. Podczas wykonywania kroku powstają momenty, w których bieguny ustawiają się pomiędzy sobą do momentu aż wirnik obróci się do kolejnego bieguna.