Tag Archives: budowa silnika krokowego

Silnik krokowy

Szczególnym rodzajem silnika elektrycznego jest silnik krokowy. Obrót wirnika w silniku krokowym jest wymuszany poprzez cykliczny przepływ prądu w uzwojeniach stojana. Najczęściej wykorzystuje się silniki krokowe bipolarne posiadające 2 uzwojenia ale równie często można spotkać silniki krokowe posiadające 3, 4, 8  lub więcej uzwojeń stojana.